Autor strony  www.przesieka1945.pl  uważa, że zamieszczanie linków do ogólnodostępnych stron internetowych, do których dostęp nie jest chroniony żadnymi formami rejestracji, hasłami lub wymogami wniesienia opłat, nie stanowi czynności publicznego udostępniania treści chronionej prawami autorskimi. Takie stanowisko jest zgodne m.in. z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: wyrok C-160/15 z 8 września 2016 r. w sprawie GS Media BV oraz wyrok C-466/12 z 13 lutego 2014 r. w sprawie Svensson i in. Autor strony nie jest świadomy naruszenia jakichkolwiek praw. Ponadto tworzona strona WWW nie służy celom zarobkowym. Niemniej w sytuacji powiadomienia, że jakiekolwiek prawa zostały naruszone, treści chronione zostaną niezwłocznie usunięte z witryny.  Pozostałe materiały tekstowe i fotograficzne wykorzystane na stronie pochodzą z własnego archiwum autora lub z Internetu, głównie Wkipedii.


Maciej Popkiewicz, mpop@comped.com.pl