Prosimy o rady, opinie i komentarze


Szanowni Internauci

Inicjatorzy projektu chętnie podzielą się doświadczeniami związanymi z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Nasze starania o upamiętnienie wojennych losów obrazów Jana Matejki trwają już ponad dwa lata. Dlaczego tak długo?  Jakie podejmować działania, aby włączyć do projektu lokalne stowarzyszenia użyteczności publicznej i samorząd lokalny?

Tej wiedzy nam brakowało. Być może najlepsze rozwiązanie to Państwa pomoc i wsparcie.

Siła Internetu jest ogromna.