Szanowni Państwo

Komitet Społeczny "Upamiętnienie wojennych losów obrazów Jana Matejki” zarejestrował na portalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zbiórkę publiczną. Zbiórka ta ma nadany numer "2019/2858/KS". Dane zawarte w zgłoszeniu zbiórki są dostępne na stronie http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index. Niemniej, ze względu na dążenie do przejrzystości działań finansowych Komitetu, naszym zamiarem jest uniknięcie zbiórki publicznej do puszek. Mamy nadzieję, że Państwa ofiarność pozwoli na realizację projektu poprzez zgromadzenie środków tylko na koncie bankowym.

Równocześnie informujemy, że w sytuacji gdyby zgromadzone środki przekroczyły koszt realizacji projektu, ich nadmiar zostanie przekazany wybranej instytucji pożytku publicznego, o czym Państwa powiadomimy.  Zbiórka środków zostanie przerwana po zgromadzeniu środków w wysokości piętnastu tysięcy złotych lub wcześniej, o czym Państwa poinformujemy na naszym portalu.

  Wpłaty od darczyńców prosimy przekazywać na rachunek Komitetu Społecznego "Upamiętnienie wojennych losów obrazów Jana Matejki” z siedzibą w Przesiece.  Komitet nie jest formalnie zarejestrowany jako organizacja pożytku publicznego.

Numer rachunku :   PKO BP SA   12 1020 5226 0000 6002 0644 2893

Będziemy wdzięczni za polecanie naszej strony WWW znajomym i przyjaciołom oraz promocję projektu upamiętnienia historii obrazów Jana Matejki na swoich kontach portali społecznościowych.

Dziękujemy