WSTĘPNY PRELIMINARZ PROJEKTU

 

Koszty finansowe ponoszone przez Urząd Gminy Podgórzyn na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

1.   Wykonanie granitowej tablicy pamiątkowej z grawerowanym tekstem

   oraz reprodukcjami obrazów Jana Matejki na porcelanie.                                    5000 zł

2.   Zakup i adaptacja głazu granitowego.                                                               2000 zł

3.   Transport i osadzenie głazu oraz montaż tablicy do głazu.                                    1500 zł

                           Razem:                  8500 zł

 

Koszty finansowe ponoszone przez Komitet Społeczny z funduszy

 uzyskanych w ramach zbiórki publicznej

 

1.   Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej-edukacyjnej                                         4000 zł

2.   Koszty materiałów i usług związanych z promocją zadania                                    1000 zł

3.   Sfinansowanie imprezy odsłonięcia miejsca upamiętnienia                                   1500 zł

                            Razem:                 6500 zł           

 

Koszty osobowe ponoszone przez Komitet Społeczny

w całości w ramach wolontariatu

 

1.   Koordynacja i promocja zadania.                        

2.   Pozyskanie i przygotowanie materiałów do projektu tablicy pamiątkowej i edukacyjnej.

3.   Opracowanie strony internetowej projektu www.przesieka1945.pl

4.   Prace organizacyjne i porządkowe.

5.   Organizacja imprezy odsłonięcia miejsca upamiętnienia.

6.   Skomponowanie utworu upamiętniającego odnalezienie w 1945 r. w Przesiece

obrazu Jana Matejki „Unia Lubelska” 

Szacowana wartość zadań wykonanych w ramach wolontariatu  w wysokości 6000 zł okazała się znacznie niedoszacowana ze względu na wielkość prac związanych z realizacją  projektu przez członków Komitetu Społecznego.

 

Szacowany całkowity koszt finansowy projektu wynosi 15000 zł.

 

Fundusze ze zbiórki publicznej prowadzonej przez Komitet Społeczny przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na realizację projektu zgodnie z powyższym preliminarzem. Ewentualny nadmiar zgromadzonych środków przeznaczony zostanie na organizację lub zadanie pożytku publicznego. Rozważane jest wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiece oraz częściowe sfinansowanie konserwacji elementów drewnianych w okolicy Wodospadu Podgórnej i dojścia do wodospadu. Chcielibyśmy, aby nasza akcja miała nie tylko charakter symboliczny, lecz również materialny, dokumentujący zaangażowanie społeczne mieszkańców i miłośników Przesieki oraz osób odnoszących się z pietyzmem do naszego dziedzictwa narodowego.

Wszystkie wpływy i wydatki związane ze zbiórką pieniężną i realizację projektu będą uwidocznione poprzez operacje na rachunku bankowym Komitetu Społecznego. Wgląd do operacji na rachunku będzie udostępniony każdemu z zainteresowanych darczyńców.

Kosztorys projektu ujęty w umowie zawartej przez Inicjatora projektu z Urzędem Gminy Podgórzyn określa udział finansowy Urzędu Gminy w wysokości 13000 zł. Koszt ten udało się ograniczyć do 8500 zł dzięki aktywnemu zaangażowaniu członków Komitetu w znalezienie głazu z oflisu skalnego oraz wskazaniu wykonawcy tablicy pamiątkowej, który ograniczył swój dochód.