INFORMACJE O STANIE ZAAWANSOWANIA PROJEKTU

Planowany termin uroczystości odsłonięcia miejsca upamiętnienia w Przesiece - 28 września 2019 r.

Prowadzona jest akcja promocyjna projektu oraz zbiórka funduszy.

Opracowano projekt tablicy pamiątkowej, tablicy informacyjno-edukacyjnej i stronę www.

Zakupiono i osadzono na skwerze w Przesiece granitowy blok, na którym umieszczona będzie tablica.

Złożono zamówienie w Zakładzie Kamieniarskim AS we Wrocławiu na tablicę pamiątkową.

Złożono zamówienie w Wydawnictwie Turystycznym PLAN na tablicę informacyjno-edukacyjną.

Przygotowywany jest scenariusz imprezy odsłonięcia miejsca upamiętnienia.